top of page

Energie besparen wat en hoe?

Energie besparen, zuinig zijn met energie, verkleinen van je footprint, verminderen van je stroom verbruik... we kennen de terminilogie,...

Energieverbruik

Het gebruik van energie is geen doel op zich. Energie wordt verbruikt om in bepaalde menselijke behoeften te voorzien. Anders gezegd,...

bottom of page