top of page

VISION

In mijn visie de eerste stap om klimaat verandering tegen te gaan is de overgang naar een klein-grid herbruikbare energie netwerk. Dat betekent dat elk huis, gebouw, pand, bedrijf wordt verantwoordelijk voor zijn eigen energie-productie. Ieder dak kan gebruikt worden voor zonne-energie. Wind energie is dan een extra energie voor perioden met weinig zonne-energie. 

Dat betekent een grote uitdaging voor de bouw- en vastgoed sector. Alle gebouwen kunnen worden aangepast in energie-producerende (ipv absorberende) units. Het energie-overschot kan gebruikt worden voor transport.

VDH-VG heeft al verschillende bedrijven en gebouwen volgens dit principe herontwikkeld. Niet alleen om aan te tonen dat het werkt, maar ook ter inspiratie, kennis overdracht en rondleidingen door deze gebouwen en bedrijven. Middels een CO2-footprint kunnen we de jaarlijkse verbeteringen aantonen.  

Het is een begin. 2 miljard gebouwen nog aan te pakken. Na de telecom revolutie is dit de volgende revolutie.

Duurzame ontwikkeling van gebouwen: het creeren van waarde volgens het People, Planet, profit principe. De herontwikkeling naar energie-neutraal door toepassing van slimme technieken en een all-electric installatie (geen gas) door energie van de zon (zonnepanelen en een zonneboiler. In een klein grid. Hoe we dat doen? Maak een afspraak. Of kom eens kijken bij een van onze voorbeeldige projecten.  
 

Duurzame ontwikkeling van bedrijven: het creeren van waarde voor volgens PPP: people planet, profit. Door het helpen van bedrijven met hun duurzaamheids strategie. Hoe wordt je nou energie-neutraal of zelfs circulair? De bouw- en vastgoed-industrie in Nederland is verantwoordelijk voor 1/4 van de CO2-uitstoot en 1/3 van de afval. Een verandering vereist een verandering van mindset. Ik probeer deze verandering bottom-up te bewerkstelligen: samen met de medewerkers en de ketenpartners: van leveranciers tot en met opdrachtgevers. Vraag is niet hoeveel procent wordt de CO2-reductie, maar hoe snel worden we CO2-neutraal of circulair. WOrdt het 2030 of 2040? Maar dan moeten we wel nu een plan maken. Nu beginnen met de verandering en nu nadenken over de maatregelen. Hoe? Kom langs.Of maak een afspraak.

   

In my vision the first step to stop climate change is a small grid renewable energy-production network. I.e. everone, everyfamily, every house is responsible for its own energy production. Every roof should be covered with Solar-energy panels. Wind energy is an extra for periods and regions without sufficient solar-energy. 

This means we have to turn the real estate and building sector into sustainable develporrs. All buildings sould be turned into energy producers instead of energy absorbing units. This surplus of energy can be used for transport.

Since then we already develeped and realized several buildings according to this principles. Not just to prove it works, but to inspire, to give lectures and tours through these buildings. We make a CO2-footprint to make a clear statement about the devlpenmt of these companies and buildings. 

Its a start; 2 billion more buildings to go. After the telecom revolution, it will be the next economic revolution.    

Sustainable development of buildings

Create value accoring to the people, planet and profit principles. In projects we help to redevelop existing buildings - by reconstruction, refurbishing and installation engineering applications to energy-neutral, all-electric dwellings, with as much as possible energy from the sun. Hoe we do that? Make an appointment. Or drop by one of our projects. 

Sustainable development of companies to create value according to the PPP principles. By helping companies to develop a sustainable strategy: Become energy-neutral, CO2-neutralor even circular. The building sector is a giant polluter in The Netherlands: it produces 1/4 of all air pollution by transport and 1/3 of all garbage-belts. To change this desires a giant change of the mindset. I try to make this change bottom up with the employees and with the whole production-chain: from supliers, to partners and clients. Question is not how much CO2-reduction. Not if, but when the company wants to become energy-neutral, CO2-neutral or completely circular. To realize that in 2030 or 2040 we have to start right now. To change, or to think about sollutions. How? drop byor make an appointment.

Living in your own energy company
Wonen in je eigen energie bedrijf
bottom of page